POLSKA
KOPALNIA KREDY.

O Nas

Spółka nabyła kopalnię w listopadzie 2018r  Prowadzimy rozmowy z wiodącymi producentami maszyn i urządzeń do  przerobu kopalin mineralnych,  urządzeń transportowych, linii konfekcjonowania i paletyzacji,  których celem jest usprawnienie i polepszenie procesu wydobywczego i przerobowego. W najbliższym czasie spółka planuje uruchomienie pierwszej nitki linii do kruszenia kredy, wybudowanie hali produkcyjno-magazynowej . w przyszłym roku planujemy oddanie do eksploatacji drugiej nitki linii do kruszenia kredy, wykończenie hali zbudowanie w niej linii do suszenia, konfekcjonowania i paletyzacji kredy nawozowej. Następnie uruchomienie w wydzielonej części hali linii do suszenia, konfekcjonowania i paletyzacji kredy paszowej, zgodnie z wymogami produkcji pasz. Nasze dalsze plany obejmują opracowanie receptury uszlachetnionego nawozu o składzie mikroelementów i dodatków dopasowanym do konkretnej produkcji roślinnej oraz wprowadzenie ich do produkcji. Rozważamy też budowę linii do przerobu bentonitu na bentonit paszowy.

KONTAKT

Kopaliny Mineralne Sp.zo.o
26-015 Pierzchnica
Drugnia Rządowa 30A
NIP:6572925570
KRS: 0000637971

tel/fax +48 41 353 90 24
kom. 508 255 747
biuro@kopalniadrugnia.pl

Partnerzy

PRODUKTY

certyfikaty