kopalina do dalszego przerobu​

Kreda paszowa

Kreda paszowa w postaci surowca - kopaliny do dalszego przerobu

Eksploatowane przez nas złoże węglanu wapnia – kredy, nazywane III-rzędowym wapieniem litotamniowym zbudowane jest z wapieni kredowo-białych, jasno-żółtych do szarych
o różnej wielkości ziaren, różnej zwięzłości i porowatości. Kopaliny te generalnie są bardzo słabo zwięzłe, miękkie, gąbczaste i dają się łatwo urabiać. Wydobywany surowiec charakteryzuje się następującymi parametrami:

– zawartość węglanu wapniowego około 95,98%

– zawartość tlenku żelazowego i tlenku glinu po około 0,4%

– zawartość tlenku magnezu około 0,3%.

            Kreda jest chemicznie czysta, zawiera śladowe zanieczyszczenia metalami ciężkimi
 i dioksynami. Spełnia warunki jakim powinny podlegać pasze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29.01.2007r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach oraz są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Komisji ( UE) nr 277/2012 z dnia 28 marca 2012r. ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w paszach.

 Atesty z Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach i Państwowego Instytutu Zootechniki
w Lublinie (zakładka Atesty).

KONTAKT

Kopaliny Mineralne Sp.zo.o
26-015 Pierzchnica
Drugnia Rządowa 30A
NIP:6572925570 KRS: 0000637971

tel/fax +48 41 353 90 74
biuro@kopalniadrugnia.pl

Partnerzy

PRODUKTY

certyfikaty