kopalina do dalszego przerobu​

Kreda w postaci surowca

Kreda w postaci surowca - kopaliny do dalszego przerobu

Węglan wapnia – kreda, nazywana III-rzędowym wapieniem litotamniowym pozyskiwana
z naszego złoża występuje w postaci wapieni kredowo-białych, jasno-żółtych do szarych o różnej wielkości ziaren, różnej zwięzłości i porowatości. Generalnie wydobywany przez nas surowiec jest bardzo miękki, gąbczasty i daje się łatwo urabiać; charakteryzuje się następującymi parametrami:

– zawartość węglanu wapniowego około 95,98%

– zawartość tlenku żelazowego i tlenku glinu po około 0,4%

– zawartość tlenku magnezu około 0,3%.

Kreda jest chemicznie i biologicznie czysta, o dużej zawartości węglanu wapnia i może być wykorzystana jako surowiec przy:

– produkcji nawozów węglanowych, nawozów sztucznych, wyrobów chemicznych

– produkcji farb i materiałów tynkarskich

– produkcji papieru

– produkcji materiałów gumowych

KONTAKT

Kopaliny Mineralne Sp.zo.o
26-015 Pierzchnica
Drugnia Rządowa 30A
NIP:6572925570 KRS: 0000637971

tel/fax +48 41 353 90 74
biuro@kopalniadrugnia.pl

Partnerzy

PRODUKTY

certyfikaty