Bentonit wapniowy

zwiększ retencję wodną gleby, przeciwdziałaj jej erozji

 

popraw  strukturę gleby dzięki rozszerzaniu i kurczeniu się bentonitu

 

dostarcz  glebie mikroelementów takich jak;

cynk  miedź mangan, żelazo zawartych w bentonicie

Bentonit wapniowy w postaci kopaliny

Jak wynika z przeprowadzonych badań przez AGH w Krakowie jest to prawie wyłącznie smektyt wapniowo – magnezowy niespotykanej jakości na skale krajową o bardzo wysokiej zawartości montmorylonitu do 98%. 

Analiza dyfraktometryczna XRD wykazała, że nasz bentonit w dużej mierze zbudowany jest z niezmienionego montmorylonitu, choć zauważalne są również refleksy diagnostyczne świadczące o występowaniu niewielkich ilości minerału mieszano pakietowego typu illit / smektyt. Zupełnie podrzędnie zostały zaobserwowane niewielkie piki od kwarcu. Analiza chemiczna wykazała, że brak jest zanieczyszczeń organicznych, zanieczyszczeń w postaci węglanu wapnia i posiada bardzo niskie wartości koncentracji metali toksycznych. 

Jest potencjalnie dobrym sorbentem mineralnym ze względu na skład mineralny i chemiczny, jak również dlatego, że posiada rozwiniętą powierzchnię właściwą. Cechy te szczególnie predysponują nasz bentonit wapniowy do wykorzystania w produkcji pasz, agrotechnice. Jednakże po aktywacji może być również wykorzystywany w budownictwie, produkcji materiałów ceramicznych, odlewnictwie, wiertnictwie, produkcji materiałów żaroodpornych itp.- 

Sprawozdanie z badań wykonanych przez AGH w Krakowie oraz atesty z Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach i Państwowego Instytutu Zootechniki w Lublinie (zakładka Atesty).

KONTAKT

Kopaliny Mineralne Sp.zo.o
26-015 Pierzchnica
Drugnia Rządowa 30A
NIP:6572925570 KRS: 0000637971

tel/fax +48 41 353 90 74
biuro@kopalniadrugnia.pl

Partnerzy

PRODUKTY

certyfikaty