POLSKA
KOPALNIA KREDY.

Nasze Złoże

Nasze złoże jest złożem suchym, którego miąższość warstwy złożowej wynosi od 8,1m do 16,7m. Powstało później niż węglan wapnia na drogi, który jest skałą o budowie krystalicznej. Kreda posiada budowę amorficzną, bezpostaciową o strukturze porowatej. Dzięki tym właściwościom posiada niespotykane wśród innych nawozów wapniowych działanie odkwaszające. Nazywana jest trzeciorzędowym wapieniem litotamniowym. 

Na terenie naszej kopalni występują wapienie kredowo-białe, jasno-żółte do szarożółtych o różnej wielkości ziaren, różnej zwięzłości i porowatości. Wapienie litotamniowe utworzone zostały ze szczątków zwapniałych plech krasnorostów w postaci kalafiorowatych tworów. Pospolite są w morskich utworach mioceńskich w najpłytszej strefie morza, obecnie na południowych obrzeżach Gór Świętokrzyskich i Roztoczu. Im starszy węglan wapnia, tym jest bardziej twardy, sprasowany, o większym ciężarze właściwym. Nasza kreda jest trzeciorzędowym, młodym wapieniem litotamniowym, dlatego ne terenie kopalni nie prowadzimy robót strzałowych, jak w kopalniach wapienia twardego nadającego się na kruszywo drogowe, lub do sporządzenia żwiro-betonu. 

JESTEŚMY JEDNĄ Z KILKU AUTENTYCZNYCH KOPALNI KREDY W POLSCE.

Nasz produkt wydobywany jest w kopalni odkrywkowej za pomocą koparki gąsienicowej, następnie przewożony na teren zakładu przeróbczego, gdzie zostaje skruszony w kruszarkach walcowych, przesiany przez sita wibracyjne i zmielony w młynkach do odpowiedniej frakcji zgodnie z wymogami R.M.G.

Wydobywany przez nas węglan wapnia CaCO3 – kreda jest bardzo słabo sprasowana, słabo zwięzła, miękka, gąbczasta i daje się łatwo urabiać. Posiada dużą nasiąkliwość, czyli zdolność do wchłaniania wody, co pozytywnie wpływa na szybkość procesu odkwaszania. Cechy te umożliwiają osiągnięcie dużej rozpuszczalności w roztworze glebowym oraz szybkie i skuteczne działanie odkwaszające.

Wydobywana przez nas kreda litotamniowa charakteryzuje się następującymi parametrami:
– zawartość węglanu wapniowego 96%,
– zawartość tlenku żelazowego i tlenku glinu średnio po 0,40%,
– zawartość tlenku magnezu średnio 0,30%,
– posiada bardzo mały ciężar właściwy około 1,7.

KONTAKT

Kopaliny Mineralne Sp.zo.o
26-015 Pierzchnica
Drugnia Rządowa 30A
NIP: 6572925570
KRS: 0000637971

tel/fax +48 41 353 90 24
kom. 508 255 747
biuro@kopalniadrugnia.pl

Partnerzy

PRODUKTY

certyfikaty